Vanaf 17 januari 2020 heeft Sure Verzekeringen & Hypotheken een nieuwe Privacy Verklaring.

 

Privacy Verklaring

Effectief: met ingang van 17 januari 2020.

(vorige versies: geen)

Uw privacy is van goot belang voor Sure Verzekeringen & Hypotheken. Deze Privacy Verklaring legt uit hoe wij en onze werknemers, partners en relaties (hierna: ‘Sure’) omgaan met uw datagegevens hierna en hoe wij deze opslaan wanneer u (i) inlogt op onze webpagina of deze bezoekt, https://sure-assurantie.nl/, of daaraan gerelateerde pagina’s (hierna: ‘Website’) of wanneer u (ii) informatie vraagt van ons of met ons contact opneemt om gebruik te maken van of eenovereenkomst aan te gaan met betrekking tot onze informatievoorzieningen, diensten en producten die Sure levert (onze “Diensten”). Het bevat ook informatie over de personen van wie wij persoonlijke informatie kunnen opslaan en van wie wij informatie kunnen verwerken als gevolg van het leveren van Diensten aan derde partijen en individuën die contact opnemen met Sure met betrekking tot het solliciteren of werken bij Sure.

Inhoud

 1. Doel van deze Verklaring. 1
 2. Wie zijn wij en wat doen wij 2
 3. Hoe neemt u contact met ons op. 2
 4. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij 2
 5. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke inormatie. 4
 6. onze juridische gonden om uw persoonlijke gegevens te verwerken. 6
 7. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens 7
 8. Onze gebruik van cookies en dergelijke technologieën. 7
 9. Derde partij dienstverleners en andere contractanten en controleurs 7
 10. Waar brengen wij uw data naar over. 8
 11. Hoe lang slaan wij uw persoonlijke informatie op. 8
 12. Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens 9
 13. Hoe u uw informatie en andere rechten kunt bereiken. 9
 14. Verzamelen van informatie door derde partij Websites en sponsoren. 10
 15. Wijzigingen in deze Privacy Verklaring. 10

Bijlagen. 1

Bijlage A: Cookiebeleid. 1

 1. Doel van deze Verklaring

Deze Privacy Verklaring (hierna: ‘Verklaring’) legt uit wat de aanpak van Sure is met betrekking tot enige persoonlijke informatie die wij van u verzamelen en/of opslaan of die wij via een derde partij hebben verkregen over u en de doelen waarvoor wij deze informatie hebben. Ook worden uw rechten in dit document uitgelegd met betrekking tot het verwerken van uw informatie.

Deze Verklaring geeft u informatie over de type persoonlijke informatie die wij van u verwerken en hoe u kunt verzoeken om deze persoonlijke informatie te verwijderen, bijwerken, overdragen en/of u er toegang toe geven.

Deze Verklaring dient om u richtlijnen te geven om u te assisteren bij het nemen van weloverwogen beslissingen wanneer u gebruik maakt van onze Website en onze Diensten en/of om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie kan worden verwerkt door ons als gevolg van het verlenen van Diensten aan derde partijen of wanneer u solliciteert bij Sure. Wij verzoeken u vriendelijk een moment te nemen om deze Verklaring te lezen en begrijpen.

NB: deze Verklaring is alleen van toepassing op het gebruik van de persoonlijke data die direct door ons wordt verkregen.

 1. Wie zijn wij en wat doen wij

Sure is een assurantiekantoor in de vorm van een in Nederland gevestigde Vennootschap Onder Firma (VOF) die advies en diensten levert aan particulieren, bedrijven en instellingen met betrekking tot verzekeringen en hypotheken. Sure Verzekeringen & Hypotheken VOF is de data controller verantwoordelijk voor hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt via de Website.

 1. Hoe neemt u contact met ons op

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Verklaring en/of uw privacy en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Sure, of als u uw rechten wilt toepassen zoals aangegeven in deze Verklaring, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen op:

 • Per email naar: info@sure-assurantie.nl; of
 • Bel ons op: +31-6-28158532
 1. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij

Wij kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen om ons werk te kunnen uitvoeren. Dit is ook mogelijk wanneer u contact met ons opneemt via de contactgegevens die op de Website staan of wanneer u informatie aanvraagt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten of vanwege uw contact en relatie met een van onze dienstverleners.

Het primaire doel voor ons om persoonlijke data van u te verzamelen is om ons te helpen met het volgende:

 • Uw identiteit te verifiëren
 • Onze diensten te leveren
 • Onze markt en nieuwe diensten te verbeteren
 • Verzoeken die door u zijn gemaakt op onze Website of m.b.t. onze Diensten uit te voeren
 • Onderzoek plegen en/of het verwerken van klachten en/of geschillen
 • Voldoen aan toepasbare wetgevingen, justitiële bevelen en andere juridische procedures of vereisten van een regulateur
 • Onze overeenkomsten met u na te leven
 • Beschermen van de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of derde partijen inclusief onze klanten, gebruikers of de website en/of onze Diensten
 • Voor recruitment doeleinden en werving
 • Overig gebruik zoals vereist of toegestaan door de wetgeving

 

Om deze doelen na te leven kunnen wij de volgende informatie van u verwerken en opslaan:

 • Indien u bezoeker bent van onze Website:
 • Informatie die noodzakelijk is om de veiligheid van de website te waarborgen en om de website te beschermen van hackers. Dit dient ook om de veiligheid van de informatie van bezoekers te waarborgen.
 • Indien u een individuele klant bent die diensten ontvangt of (mogelijke) interesse heeft getoond in de diensten:
 • Uw naam, naam van uw werkgever en uw functienaam.
 • Contactinformatie inclusief die van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en email adres indien beschikbaar gesteld.
 • Informatie die u aan ons beschikbaar stelt als onderdeel voor ons om onze Diensten aan u te leveren, afhankelijk van de opdracht en verzoeken die u aan Sure geeft.
 • Relevante informatie die wettelijk nodig is om onze klanten te kennen en identificeren en/of om de wetgeving tegen witwassen, fraude en terrorisme na te leven of als onderdeel van onze intake procedure. Dit kan mogelijk bewijs bevatten van de oorsprong van financiën, bezittingen en andere activa vanaf het begin van onze relatie en gedurende de loop van onze relatie met klanten en kan bij derden worden opgevraagd. De bronnen van dergelijke verificatie kan documenten bevatten die wij mogelijk bij u en/of via onlinebronnen kunnen opvragen.
 • Informatie die u aan ons beschikbaar stelt om afspraken te maken en vergaderingen en andere events bij te wonen na te komen, inclusief voedsel eisen die informatie kunnen geven over uw gezondheid of uw religieuze overtuigingen.
 • Ander informatie die nodig is voor het leveren van onze Diensten.

Sure werkt met zowel particuliere als zakelijke klanten. Voor de zakelijke klanten en diens vertegenwoordigers geldt dat deze niet onderwerp zijn van datawetgeving hoewel het als gevolg van dergelijke opdrachten vaak persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld van werknemers en andere vertegenwoordigers en van klanten, aspirant klanten en andere mogelijke afnemers van diensten.

Indien uw gegevens bij ons terecht zijn gekomen als gevolg van dat een derde deze informatie aan ons beschikbaar heeft gesteld voor het leveren van onze Diensten aan andere particulieren en/of bedrijven of instellingen zullen wij, afhankelijk van de geleverde diensten, de nodige delen van deze informatie met uiterste zorg verwerken. Dit kan persoonlijke informatie bevatten die gerelateerd is aan onze zakelijke klanten en aspirant klanten en vertegenwoordigers, werknemers an enige relaties die voor dergelijke diensten van belang kunnen zijn. Voor het verschaffen van hypotheken en verzekeringen kan het bijvoorbeeld van belang zijn om informatie over partners, kinderen en andere familieleden, stafleden, juridische adviseurs, wederpartijen, en andere relevante of dergelijke relaties bevatten. Wij zouden van deze personen bijvoorbeeld identificatie- en inkomstengegevens kunnen opslaan en gebruiken.

Hier volgt een niet-exclusieve lijst van de mogelijke en zeer gevarieerde type informatie die Sure verwerkt als deel van het leveren van onze Diensten.

Voor kanten en aspirant klanten verzamelen wij ook informatie die de verkoop van onze Diensten kan bevorderen. Voor dit doel verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam en contactgegevens.
 • Andere zakelijke informatie zoals positie en de gegevens van het bedrijf waar u voor werkt.
 • Onderwerpen en Diensten die voor u van belang kunnen zijn.
 • Aanvullende informatie van gelegenheden waar u deel aan neemt en etensvoorkeuren waar informatie uit herleid kan worden met betrekking tot uw gezondheid en/of religieuze overtuigingen.

Indien u een aspirant werknemer bent van Sure:

 • Naam en functie.
 • Contactinformatie inclusief telefoonnummer, adres en email adres.
 • Curriculum vitae en de gegevens daarin, inclusief uw geboortegegevens, geslacht, en andere gegevens die u met ons deelt over uw studie- en werkverleden, geschiedenis en achtergrond en overige gegevens die u met ons deelt.
 • Uw Sociaal Fiscaal of Burgerservicenummer (BSN) en andere werknemer en personeelszaken gerelateerde informatie.
 • Overige informatie die van belang kan zijn voor een mogelijk dienstverband.
 1. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke inormatie

Wij zouden uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

 • Uitvoeren van onze Diensten

Wij verzamelen, verwerken en slaan de persoonlijke gegevens op die u vrijwillig aan ons levert wanneer u contact met ons opneemt via de op de Website geleverde contactgegevens en/of via contact met een van onze werknemers of vertegenwoordigers. Let wel, onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Diensten die wij leveren.

 • Wat zijn onze juridische gronden?

Het is belangrijk voor ons om uw informatie in overeenstemming met de tussen ons geldende overeenkomsten vast te leggen om uw identiteit vast te leggen om de wetgeving na te leven en om de nodige informatie te kunnen verifiëren en leveren aan de leveranciers die de nodige diensten leveren. Op deze manier kunnen wij u en anderen de beste dienstverlening kunnen leveren.

 • Zakelijke administratie en het nakomen van de geldende wetten

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende zakelijke administratie en juridische compliance doelen:

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (inclusief enige Know Your Client wetgeving en de wetgeving tegen witwaspraktijken, fraude, terrorismeondersteuning, steekpenningen, omgang met sanctielanden en of conflicten en andere dergelijke wet- en regelgeving);
 • Om uw juridische rechten uit te oefenen;
 • Om de rechten van derde partijen te beschermen;en
 • In nakomen van een zakelijke transactie zoals een verkoop, samenwerking, recruitment en dergelijken.

 

 • Wat zijn onze juridische gronden?

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens geruiken in verband met een zakelijke transactie zijn wij verplicht dit te doen voor onszelf, onze klanten en onze leveranciers. Voor alle overige doelen die in deze hoofdstuk worden behandeld, is het onze wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken in overeenkomst met de geldende wetten.

 • Recruitment

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende recruitment doelen:

 • Om te bepalen in hoeverre u geschikt bent voor de functie waar u naar solliciteert bij Sure wanneer wij deze in persoon, schriftelijk, telefonisch, via email of via de Website met ons communiceert.
 • Om na te gaan of uw sollicitatie overeenkomt met de gelijke kansen profiel van Sure in overeenkomst met de geldende wetgevingen die ervoor zorgen dat er niet wordt gediscrimineerd op gronden van geslacht, ras, etnische achtergrond, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, lichamelijke beperkingen, en iedere andere basis die voor lokale regel- en wetgeving geldt. Alle beslissingen met betrekking tot werkgelegenheid en dienstverband worden enkel op basis van prestatie en verdienste gemaakt.
 • Wat zijn onze juridische gronden?

Waar wij uw persoonlijke gegevens in combinatie met recruitment gebruiken, is het van belang bij het aangaan van een overeenkomt dat wij deze informatie van u hebben verzameld en geanalyseerd. Dit om de beste keuze te maken voor Sure en voor u als mogelijke werknemer. Wij zullen geen gegevens verwerken onder enige bijzondere categorie zolang dit niet wettelijk is toegestaan en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Marketing communicatie

Wij voeren de volgende marketingactiviteiten uit met uw persoonlijke gegevens:

 • Telefonische marketing;
 • Marketing er post;
 • Email marketing.

 

Dit doen wij om uw interesse te bepalen in onze Producten en om onze dienstverlening aan te kunnen passen aan uw voorkeuren.

 • Wat zijn onze juridische gronden?

Het is in uw en onze voordeel om uw persoonlijke informatie met u te kunnen delen wanneer wij contact met u opnemen voor marketing doeleinden. Wij zullen u uitsluitend marketing communicatie toezenden wanneer u daar toestemming voor hebt verleend en wanneer wij daar de wettelijke recht voor hebben om dat te doen.

 • Klantenanalyse en de Website

De Website maakt geen gebruik van cookies behalve de noodzakelijke cookies die de veiligheid van de Website garanderen voor ons en de bezoekers. Er worden op de Website geen gegevens geanalyseerd van de bezoekers.

Zie Bijlage A: Cookie voor meer informatie.

 • Wat zijn onze juridische gronden?

Het is voor website beheerders volgens Europese en Nederlandse wetgeving om de noodzakelijke cookies te gebruiken die er enkel voor dienen om de veiligheid van de websites en ter bescherming van de bezoekers te waarborgen zonder daarvoor een melding te plaatsen. Uw persoonlijke gegevens en voorkeuren worden bij deze cookies niet opgeslagen voor marketing en analyse doeleinden.

 

 1. onze juridische gonden om uw persoonlijke gegevens te verwerken

Het is van belang voor ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken om:

 • Onze verplichtingen na te komen in overeenkomst met het contact dat wij met u hebben.
 • Het is van belang voor ons en voor onze partners en derde partijen om uw persoonlijke gegevens zo goed en zorgvuldig mogelijk te verwerken om de beste Diensten te leveren die wij u kunnen bieden.
 • Het is wettelijk verplicht voor bedrijven om bepaalde persoonlijke gegevens van u te verwerken volgens de wet- en regelgeving die voor ons geldt.
 1. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens

Sure werkt nauw samen met partners die zakelijke dienstverlening verschaffen en waarvoor dezelfde wetten gelden met betrekking tot privacy en omgang met data. Dit zijn voornamelijk hypotheekverstrekkers, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast wordt uw informatie veilig gesteld door vertrouwde technische- en IT-specialisten die toegang hebben tot de bestanden die wij opslaan om de veiligheid van deze informatie te bewaken.

Zo nodig zullen wij genoodzaakt zijn om uw gegevens ook te delen de volgende categorieën derde partijen:

 • Professionele adviseurs zoals advocaten en accountants;
 • Overheidsinstellingen en de autoriteiten;
 • Professionele schadevergoeding entiteiten en andere verzekeraars van belang;
 • Regulators/belasting autoriteiten/zakelijke registers;
 • Derde partijen aan wie wij bepaalde Diensten uitbesteden zoals, maar niet beperkt tot, document verwerking en vertalingsdiensten, diensten belast met het vernietigen van afval met vertrouwelijke informatie, IT-systemen of software providers, document- en informatieopslag diensten;
 • Derde partijen betrokken bij de Diensten die wij verlenen;
 • Derde partij post- en koerierdiensten die ons helpen met het leveren van post en marketingproducten, of betrokken bij het leveren van zaken en stukken van belang;
 • NB: deze lijst is niet uitsluitend en er kunnen andere voorbeelden voorkomen waarbij het nodig is voor ons om te delen met andere partijen om onze diensten zo volledig mogelijk te leveren.
 1. Onze gebruik van cookies en dergelijke technologieën

Onze Website maakt gebruik enkel van die cookies die nodig zijn om de veiligheid van de website en de bezoekers te waarborgen. Daarbij worden de minimale gegevens opgeslagen die voor die doel nodig zijn. Er wordt daarbij geen informatie opgeslagen door Sure.

 1. Derde partij dienstverleners en andere contractanten en controleurs

Zoals eerder vermeld in dit document, kunnen wij derde partij contractanten aanstellen om onze diensten te leveren zoals, maar niet beperkt tot, accountants, financiële adviseurs en instellingen, advocaten en juridische dienstverleners, document verwerkingsdiensten en vertaaldiensten, IT-systemen en software leveranciers, IT Support dienstverleners, document en informatie opslagdiensten, die uw persoonlijke informatie namens ons zal verwerken volgens onze instructies. Wij voeren een due diligence (controleprocedure) van het nodige niveau en brengen de nodige overeenkomsten tot stand met elke contractant om te garanderen dat zij uw informatie volgens de nodige voorschriften en volgens onze wettelijke voorschriften en regelgeving die voor ons gelden.

Overigens kunnen wij externe data controleurs aanwijzen indien nodig om de Diensten te leveren, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, accountants, juristen en andere derde partij experts. Wanneer wij dit doen zullen wij zorg dragen om alle geldende wet- en regelgeving na te leven die voor ons van toepassing is met betrekking tot persoonlijke informatie en de daarvoor nodig beveiliging te plaatsen.

 • Wat zijn onze juridische gronden?

Het is belangrijk om onze verplichtingen na te komen zoals voorgeschreven door de wet- en regelgeving en in overeenkomst met elk contract dat wij met u kunnen hebben.

Het is in ons belang en die van de derde partijen waar wij mee samenwerken om persoonlijke informatie zodanig te gebruiken dat wij verzekeren dat wij de beste Diensten leveren die wij kunnen aanbieden.

 1. Waar brengen wij uw data naar over

Om u de beste Diensten te leveren kan het nodig zijn om uw persoonlijke informatie door te sturen naar plaatsen buiten de rechtsgebieden waar u die informatie aan ons geleverd hebt.

Wanneer u binnen de Europees Economisch Gebied (EEG) gestationeerd bent, zou het in uitzonderlijke gevallen nodig kunnen zijn dat wij uw persoonlijke informatie naar een land buiten de EEG zouden kunnen overdragen. In die gevallen zullen de partijen buiten de EEG een overeenkomst hebben getekend met Sure om te garanderen dat uw gegevens volgens de wetgeving en voorschriften met betrekking tot omgang en opslaan van persoonlijke gegevens naleven die voor Sure gelden. Dit houdt in dat er wettelijke gronden zijn de overdracht van gegevens rechtvaardigen en dat de nodige zekeringen in werking zijn volgens het toepasselijke niveau om de persoonlijke informatie veilig te stellen.

 1. Hoe lang slaan wij uw persoonlijke informatie op

Informatie die ons toekomst door het bezoeken van onze Website wordt niet door Sure opgeslagen.

Voor Diensten die aan klanten worden geleverd geldt dat de informatie wordt opgeslagen voor de duur van leveren van de diensten en gedurende maximaal zes jaren na beëindiging van de Dienst en/of na het laatste contact met die klant tenzij er uitsluitende gronden zijn voor ons om de informatie langer in ons beheer te houden. In die gevallen zal de informatie niet langer dan strikt noodzakelijk is worden opgeslagen, en niet meer persoonlijke informatie dan strikt noodzakelijk voor het doel waar het voor bedoeld is. Dit zal uiteraard volgens de wetgeving en voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of dergelijke wetgeving wereldwijd, en voor langere periodes wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen bijvoorbeeld vanuit onze beroepsverplichtingen. Wij zouden dergelijke bestanden daarna kunnen vernietigen zonder enige mededeling of aansprakelijkheid.

Indien persoonlijke informatie enkel voor kortere periodes bruikbaar is, bijvoorbeeld voor een specifieke marketing doel, kunnen wij het wissen.

 1. Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Wij zijn eraan toegewijd om uw persoonlijke gegevens en informatie die u ons verschaft veilig te stellen en wij hebben de nodige en geschikte informatie veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke informatie die wij in ons beheer hebben veilig te stellen van ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik en/of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onrechtmatige vernietiging of verlies per ongeluk.

Al onze partners, werknemers, consultants, adviseurs, stafleden, en data processoren (m.a.w. diegenen die uw gegevens namens ons kunnen inzien en verwerken zoals hierboven beschreven), die toegang hebben tot, en betrokken zijn met het verwerken van persoonlijke gegevens zijn verplicht zich te houden aan de vertrouwelijkheid van omgang met die informatie te houden en de wet- en regelgeving omtrent deze gegevens te respecteren.

 1. Hoe u uw informatie en andere rechten kunt bereiken

U hebt de volgende rechten met betrekking tot persoonlijke informatie die wij van u hebben:

 • U recht op inzage

Indien u ernaar vraagt, zullen wij bevestigen dat wij wel of geen persoonlijke gegevens van u hebben en verwerken en, indien nodig, zullen wij u een kopie geven van die persoonlijke gegevens (samen met bepaalde andere gegevens). Indien u meerdere kopieën wenst te ontvangen, kunnen wij u voor een redelijke vergoeding vragen.

 • Uw recht op rectificatie

Indien de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, bent u gerechtigd om te verzoeken deze informatie te corrigeren. Indien u gerechtigd bent om de informatie te rectificeren en wij uw gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij ze zo mogelijk en wettelijk toegestaan informeren over de rectificatie. Indien u het ons verzoekt en waar mogelijk en rechtmatig om dit te doen, zullen wij u ook informeren met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld zodat u direct met hen contact kunt opnemen.

 • Uw recht op wissen

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen of om uw persoonlijke informatie te verwijderen in sommige gevallen zoals wanneer wij deze informatie niet meer nodig hebben of wanneer u uw toestemming intrekt of opzegt (indien toepasselijk). Indien u gerechtigd bent tot wissen en indien wij uw gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij ze zo mogelijk en wettelijk toegestaan informeren over het wissen. Indien u het ons verzoekt en waar mogelijk en rechtmatig om dit te doen, zullen wij u ook informeren met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld zodat u direct met hen contact kunt opnemen.

 • Uw recht tot beperking van het verwerken

U kunt ons verzoeken om het verwerken van uw persoonlijke gegevens te ‘blokkeren’ of te verdringen in bepaalde gevallen, zoals wanneer u de nauwkeurigheid van die persoonlijke informatie betwist of wanneer u naar ons bezwaar maakt. Indien u gerechtigd bent tot het beperken van het verwerkingssysteem en indien wij uw gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij ze zo mogelijk en wettelijk toegestaan informeren over de beperking van het verwerken. Indien u het ons verzoekt en waar mogelijk en rechtmatig om dit te doen, zullen wij u ook informeren met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld zodat u direct met hen contact kunt opnemen.

 • Uw recht op data draagbaarheid

U heeft het recht in bepaalde gevallen om informatie die u aan ons beschikbaar heeft gesteld te verkrijgen (in een gestructureerde en algemeen gebruikelijk machine-leesbaar formaat) en om deze elders te hergebruiken of om te vragen om deze informatie over te dragen naar een derde partij waar u voor kiest.

 • Uw recht op bezwaar

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie niet meer te verwerken en wij zullen dit doen indien wij:

 • rekenen op onze wettelijke belangen of die van een ander om uw persoonlijke informatie te verwerken, behalve wanneer wij dwingende bewijzen kunnen aantonen om de informatie te verwerken; of
 • uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien wij afhankelijk zijn van uw goedkeuring (of expliciete goedkeuring) als de grondslag voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie, heeft u het recht om deze goedkeuring op elk moment in te trekken.

 • Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u zich zorgen maakt over enig aspect van onze privacy praktijken, inclusief hoe wij om zijn gegaan met uw persoonlijke informatie, kunt u dit rapporteren aan de toezichthoudende autoriteit.

NB: Sommige van deze rechten kunnen worden beperkt indien wij een overtreffend belang of wettelijke verplichting hebben om de data te blijven verwerken of wanneer data uit wordt gezonderd van bekendmaking vanwege juridische professionele redenen of professionele vertrouwelijkheidsredenen.

 1. Verzamelen van informatie door derde partij Websites en sponsoren

Onze Website zou verwijzingen kunnen bevatten naar andere Websites van wie de informatie praktijken anders kunnen zijn dan die van ons. Bezoekers dienen de privacy voorwaarden en bepalingen van die andere Websites te raadplegen aangezien Sure er geen controle op kan uitoefenen welke informatie wordt ingediend of verzameld door deze derde partijen.

 1. Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Wij zouden periodiek deze Privacy Verklaring kunnen wijzigen. Om altijd op de hoogte te blijven van hoe wij omgaan met uw informatie zullen wij deze Privacy Verklaring om de zoveel tijd bijwerken om veranderingen omtrent hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken te weergeven.  Wij zouden ook wijzigingen kunnen maken zo nodig om de wijzigingen in wetten en regelgeving na te blijven leven. Waar het praktisch toepasbaar is, zullen wij u per email op de hoogte stellen van de wijzigingen hoewel wij u aanraden deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij met uw informatie omgaan.

 

Bijlagen

Bijlage A: Cookiebeleid

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies om onderscheid te maken tussen u en andere bezoekers van onze Website. Deze cookies gebruiken wij uitsluitend om u, de Website ons en anderen te beschermen. Sure maakt geen gebruik van cookies die ons inzicht geeft van hoe u onze website gebruikt.

Wetswijzigingen in de afgelopen jaren hebben beheerders van alle websites die over een deel van de Europese Unie werkzaam zijn verplicht om goedkeuring te vragen van bezoekers wanneer zij cookies (of dergelijke technologieën) gebruiken die informatie opslaan op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookiebeleid geeft u duidelijke en gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de redenen waarom wij deze gebruiken. Om onze omgang met uw persoonlijke gegevens te weten, verzoeken wij u onze Privacy Verklaring te raadplegen.

Voor meer informatie over dit beleid verzoeken wij u contact op te nemen met info @ sure‑assurantie.nl .

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Kernbegrippen

Eerste- en derde-partij cookies: cookies worden gekenmerkt als eerste- of derde partij cookies afhankelijk van het domein dat de cookies plaatst. Eerste-partij cookies zijn die cookies die door de Website worden geplaatst die door de gebruiker wordt bezocht op dat moment. (bijvoorbeeld: cookies die door Sure worden geplaatst op de website van het bedrijf.

Derde-partij cookies zijn cookies die door een ander domein worden geplaatst dan de website die door de gebruiker wordt bezocht. Wanneer een gebruiker een website bezoekt en een andere entiteit plaatst het cookie op die website, is dat een derde-partij cookie.

Hoe verwijdert of blokkeert u onze cookies

U kunt in uw webbrowser de instelling activeren om sommige of alle cookies te blokkeren of te weigeren. Indien u alle cookies blokkeert inclusief noodzakelijke cookies, zou het kunnen zijn dat (een deel van) onze website niet toegankelijk kan worden voor u. Tenzij u uw browser instellingen wijzigt om cookies te weigeren, zou ons systeem cookies kunnen plaatsen vanaf het moment dat u onze website bezoekt.

Het aanpassen van uw cookie instellingen

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, is de procedure om instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen anders. Raadpleeg de aanwijzingen die bij uw browser horen om deze instellingen aan de passen. Deze kunt u meestal vinden door de ‘help’ optie van uw browser te raadplegen. Dit geldt voor browsers zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien u uw goedkeuring wenst in te trekken, dient u uw cookies te wissen in uw browser instellingen. Informatie hierover kunt u vinden door de aanwijzingen van uw browser te volgen.

Uw goedkeuring

Door onze Website te bezoeken, keurt u het plaatsen van (noodzakelijke) cookies op uw computer goed. In deze Cookiebeleid leest u waarvoor deze cookies worden gebruikt.

Indien u geen cookies toestaat in combinatie met het gebruiken van deze Website, dient u te stoppen met het bezoeken van de Website en uw cookies te wissen.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Onze Website maakt enkel gebruik van cookies die de veiligheid van de bezoekers, de website, ons en anderen waarborgt. Sure maakt geen gebruik van cookies die gebruikt worden voor analytische doelen.

Officiële Cookie Regelgeving in Nederland

Informatie over de regelgeving omtrent het gebruik van cookies en het verzamelen van persoonlijke gegevens kan worden gevonden op de formele overheidswebsite van Nederland:

https://www.rijksoverheid.nl/

en op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

De zoektermen ‘cookies’, ‘Algemene verordening gegevensbescherming’, ‘AVG’ leveren aanvullende informatie op de genoemde onderwerpen.

Welke specifieke cookies gebruikt Sure?

Eerste-partij cookies

De Website maakt momenteel geen gebruik van eerste-partij cookies.

Cookies van derde partijen

Hieronder volgt een beschrijving van de derde partij cookies die op de Webstie van Sure worden gebruikt zoals deze worden omschreven door hun leveranciers:

 

 

Cookie naam __cfduid
Doel zoals beschreven door bron Used to maximize network resources, manage traffic, and protect our Customers’ sites from malicious traffic.
Uitleg Is nodig om de website veilig te houden voor gebruikers en om bescherming te bieden tegen hackers.
Duur Langdurig (bevat geen persoonlijke informatie)
Strikt noodzakelijk Ja
Domein bron sure-assurantie.nl

Cloudflare*

Categorie Prestatie

Additionele derde-partij cookies

Wij maken geen gebruik van additionele derde-partij cookies.

Derde-partij applicatieformulieren

Wij maken geen gebruik van additionele derde-partij applicatieformulieren.