Heeft u een klacht?

Sure verzekering & hypotheken V.O.F. lost het voor u op!

Uiteraard doen wij, iedere dag weer, ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing. U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail: info@sure-assurantie.nl aan ons kenbaar maken.

Alle klachten worden zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, door ons behandeld. Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
Internet: www.kifid.nl
KiFiD nummer: 300.016632